Verantwoordelijkheidsverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de algemene dienstverlening van Portugees restaurant Casa Piri Piri, gevestigd op de Noorderkerkstraat 8, 1501NB te Zaandam. Mevrouw Carina Ferreira Vaz is eigenaar en uitbater van restaurant Casa Piri Piri en als zodanig verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mevrouw Carina Ferreira Vaz en restaurant Casa Piri Piri worden binnen deze privacyverklaring verder aangeduid als wij, ons of onder de afkorting CPP.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze privacyverklaring dan kun je op de volgende wijze contact met ons opnemen;

Postadres
Casa Piri Piri
T.a.v. mw. Carina Ferreira Vaz
Noorderkerkstraat 8
1501NB  Zaandam

075 635 2380
info@casapiripiri.nl
www.casapiripiri.nl

Verwerking persoonsgegevens

Door het gebruik van deze website en de daarop beschikbare diensten (zoals het contactformulier en de bestelmogelijkheden) verzend je bepaalde persoonsgegevens naar het e-mail adres van CPP. CPP bewaard en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan CPP worden verstrekt om te verwerken in het kader van de uitvoering van een zakelijke overeenkomst. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder jouw toestemming.

De volgende persoonsgegevens worden door CPP verwerkt:

 • NAW gegevens;
 • Telefoonnummers (privé en/of mobiel);
 • E-mail adres;
 • Gegevens voor betaling.

Grondslag voor gegevensverwerking

CPP mag alleen rechtmatig persoonsgegevens van jou verwerken als CPP dit doet op basis van een juridische grondslag. CPP verwerkt jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de service overeenkomst tussen jou en CPP , zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kan CPP jouw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in de dienstverlening van CPP. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden voor gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door CPP worden verzameld in het kader van de uitvoering van de serviceovereenkomst, worden gebruikt of verdienen inzage voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van bestellingen via de webwinkel;
 • Het verwerken van betalingen;
 • Het berekenen van belastingen;
 • Het aanmaken van een basis profiel;
 • Het bijhouden van door jou aangegeven voorkeuren;
 • Het inplannen van reserveringen;
 • Het interne kwaliteitsproces ter verbetering van de dienstverlening van CPP;
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten.

Als je als bezoeker een reacties achterlaat op de website, verzamelen wij de data getoond in het reactieformulier, alsmede het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen en misbruik te voorkomen.

Er worden geen geautomatiseerde besluiten genomen of profilering gedaan met de door jou aangeleverde gebruikersgegevens.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

CPP verstrekt persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Gegevensverstrekking zonder jou toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de serviceovereenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. Het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden wordt niet gedaan indien jij uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het delen van jou privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data.

Het op veilige wijze verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn voor:

 • periodiek verrichten van een klanttevredenheidsonderzoek;
 • uitvoeren van betalingen;
 • veiligstellen ten behoeve van de back-up service.

Bewaartermijn

CPP bewaard jou gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting en indien noodzakelijk, met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Het initiatief tot langer bewaren mag ook vanuit jou verzoek komen.

De debiteurenadministratie ten behoeve van CPP wordt gedurende 7 jaren bewaard in verband met wettelijke fiscale bewaartermijnen.

Beveiligingsmaatregelen

Om jou gegevens zo goed mogelijk te beschermen heeft CPP passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

 • Alle voor zakelijke doeleinden gebruikte werkplekken zijn voorzien van up-to-date antivirus software;
 • Alle voor zakelijke doeleinden gebruikte werkplekken en software met privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data zijn beveiligd met persoonsgebonden gebruikersnamen en (sterke) wachtwoorden;
 • Alleen rechtstreeks bij onze overeenkomst betrokken personen hebben toegang tot jou privacygevoelige gegevens of vertrouwelijke data. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken;
 • De dataopslag van CPP waarop persoonsgegevens worden bewaard is voorzien van een professionele en moderne firewall en staat niet in rechtstreekse verbinding met het internet;
 • De data wordt door middel van een externe, offline Back-up oplossing veiliggesteld.

Jouw rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan CPP hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je het recht op inzage, rectificatie, aanvulling, afscherming en het verwijderen/vernietigen van (delen van) jouw gegevens. Ook kun je CPP verzoeken om je gegevens aan jouzelf of een andere partij over te dragen, een kopie te ontvangen van jouw gegevens of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens.

Je hebt het recht op verwijdering en vernietiging van jou privacygevoelige persoonsgegevens of vertrouwelijke data. Dit verzoek dient CPP binnen drie maanden uit te voeren, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de betrokken cliënt, of omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Je kunt jou beslissing met betrekking tot jouw gegevensverwerking altijd wijzigen en/of intrekken. Verwijdering en vernietiging van jouw gegevens is echter een permanente beslissing welke niet ongedaan kan worden gemaakt.

Je kunt je verzoek tot inzage, rectificatie, aanvulling, afscherming of het verwijderen/vernietigen van (delen van) jouw gegevens bij CPP kenbaar maken door hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen, dit kan via e-mail (info@casapiripiri.nl) of via het postadres zoals vermeld. CPP streeft er naar om zo spoedig mogelijk maar ten minste binnen 4 weken op je verzoek te reageren.

Heb je een account op deze website of heb je een reactie achter gelaten, dan kun je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die wij van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kunt ook verzoeken dat we persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Hierbij sluiten wij uit, dat wat wij verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Website en webhosting

Deze website en de webshop voor Take-Away zijn ontwikkeld met de database gerelateerde software van WordPress en Woocommerce, behalve Woocommerce verzamelen geen van de gebruikte plugins persoonsgegevens, er worden geen kopieën van e-mails opgeslagen op de server.

De webhosting voor de website wordt betrokken bij Neostrada. De persoonsgegevens die jij aan mij beschikbaar stelt als je een bestelling plaatst via de webwinkel, worden opgeslagen in een database op de database server van Neostrada. Neostrada heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten tegen misbruik en fraude. Neostrada verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen. Raadpleeg de Privacyverklaring van Neostrada voor meer informatie.

Van geregistreerde gebruikers op onze website worden persoonsgegevens opgeslagen binnen het gebruikersprofiel. Individuele gebruikers kunnen door middel van inloggen op het persoonlijke gebruikersprofiel hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen (de gebruikersnaam kan niet worden aangepast). Deze persoonsgegevens kunnen ook bekeken en gewijzigd worden door CPP.

Betalingen worden verwerkt via Mollie Payment Service. Bij het verwerken van betalingen worden sommige van jouw gegevens doorgegeven aan Mollie, inclusief informatie die nodig is om de betaling te verwerken of te ondersteunen, zoals het totaal van de aankoop en factuurgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van Mollie voor meer informatie.

Wij accepteren betalingen via PayPal. Bij het verwerken van betalingen worden sommige van uw gegevens doorgegeven aan PayPal, inclusief informatie die nodig is om de betaling te verwerken of te ondersteunen, zoals het totaal van de aankoop en factuurgegevens. Raadpleeg het privacybeleid van PayPal voor meer informatie.

Er zijn door CPP passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van de website zoveel mogelijk te voorkomen zoals de toepassing van SSL-encryptie, diverse inlogbeveiligingen en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt. Deze back-up gegevens worden opgeslagen op een externe, beveiligde harddiskdrive in privébezit van CPP.

Verwijzingen naar websites van derden (hyperlinks)

Om je van dienst te zijn heeft CPP op deze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. CPP maakt je er graag op attent dat, wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy- en cookiesverklaringen van deze derden van toepassing zijn. CPP raadt je aan om de privacy- en cookieverklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.

Cookieverklaring

De website van CPP gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jou internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Slotverklaring

Ben je het niet eens met hoe wij bij CPP met jouw persoonsgegevens omgaan? En komen we er samen niet uit? Dan kun je een privacy gerelateerde klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). We hopen uiteraard dat het niet zo ver hoeft te komen. Bespreek het met ons. Wij staan hier open voor en leren graag van onze fouten.

Met vriendelijke groet, Carina Ferreira Vaz, restaurant Casa Piri Piri, Zaandam.